Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Kale Gençlik
Derneği / ÇANAKKALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında ;


Çocuk ve gençlerin sosyo-kültürel yapısını korumak, girişimcilik ver eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonlar amacımızdır
İlkelerimiz
1- Barış ve Birlik İdealine sahip olmak,
2- Hoşgörülü ve Önyargısız olmak,
3- İyi niyet ve Sulh taraftarı olmak,
4- İyi İnsan ve İyi Vatandaş olmak,
5- Çalışkan ve Güler yüzlü olmak,
Kale Gençlik Derneği Misyonu
Bünyesinde bulunan Çocuk ve Gençlerin İzcilik ve Değerler aracılığıyla yetişmeleri için Milli, Manevi ve Uluslararası değerlere saygılı ve bağlı, hiçbir siyasi görüşün etkisinde kalmayan tam bağımsız İnsani Değerleri Yaparak Yaşayarak öğrenebilecekleri etkinlikler düzenlemek,
Kale Gençlik Derneği Vizyonu
Çanakkale Gençlerinin Sosyokültürel gelişimine destek vermek, Atatürk İlke ve İnkılapları rehberliğinde kuruluşunda bulunan temel değerler ve İzcilik kriterleri doğrultusunda Dünya insanı olarak yetişmesini sağlayacak Gençlerin aradığı ve faydalandığı bir kuruluş olmak.
Slogan
“Çanakkale Gençlerinin Geleceğini Düşünür”
Temel Amacımız ve Hedeflerimiz;
Gençlik gelecektir…
Genç nesil ile beslemediğiniz hiçbir düzen, sürdürülebilir olmaz. Başarılı toplumsal sürdürülebilirlik için geleceğinizi emanet edeceğiniz gençliğinde bu sorumluluğu taşıyabilecek nitelikte olması gereklidir. Bu nedenle; aileler, şirketler, okullar, devletler… hepsi geleceğini başarı ile sürdürebilmek adına gençlerine yatırım yaparlar. Onların daha sağlıklı, nitelikli ve donanımlı olmasını isterler. Yine bu nedenle gençler, içinde bulunduğumuz toplum için vazgeçilmez ve göz ardı edilemez bir kitledir.
Bizlerde yıllardır sivil toplum çalışmalarında gönüllü ve profesyonel olarak çalışmış bir grup genç olarak parçası olduğumuz bu büyük kitle için 2016 yılında bir şeyler yapmaya karar verdik.
Derneğimizin gençlerin ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve isteklerinin ne olduğunu tespit ettik. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hükümetin Gençlik Politikaları ve Öngörülerini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği, Çanakkale yerel düzeyde vb. organizasyon ve kurumların gençlik ile ilgili raporlarını derledik, inceledik. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde kendimize gençlik hakları ve sorunları ile beraber gençleri daha donanımlı ve nitelikli hale getirecek 10 çalışma konusu daha belirledik ve 24 Ekim 2016 tarihinde faaliyetlerimize başladık.

Bu çalışma konuları;


1) Eğitimsel İhtiyaçların Karşılanması
2) Gönüllülük Saati
3) Teknoloji Temelli Kalkınma
4) Sağlıklı Yaşam ve Gençler İçin Motivasyon
5) Sivil Toplum Kapasite Geliştirme (Sadece gençlik örgütleri için)
6) Sosyal Medya Analizleri
7) Kariyer Planlama,
8) Dil Desteği ve Yurtdışı deneyimi
9) Proje yapma kültürünü geliştirme,
10) Gençlik Hakları ve sorumlulukları,


En temel çalışma konumuz gençlik hakları ve sorunlarıdır. Bu çalışma konusu genç işsizliği, bilgiye erişim, eğitim hakkı, ulaşım hakkı vb. alt başlıkları kapsar. Bununla birlikte gençlerin, daha iyi bir geleceğe sahip olmaları, geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmaları için diğer 10 başlığı da çalışma konularımıza ekledik. Tüm proje ve faaliyetlerimizi bu çalışma konuları çerçevesinde yürütüyoruz. Yıllardır büyük bir potansiyel güç olarak nitelendirdiğimiz gençlerimiz ne kadar aktif bireyler olurlarsa, geleceğimiz için o kadar iyi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle de Kale Gençlik Derneği, Çanakkale potansiyelini harekete geçirir diyoruz...

kale@aif.org.tr
Kale Gençlik Derneği