Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Tarihçe

   
         
 

Eski adıyla söylenecek olursa, Keşşaflık'ın Türkiye'de ortaya çıkışı ile ilgili tarihler birbiriyle çelişiyor. Ahmed ve Abdurrahman Robenson'un Galatasaray Sultanisi'nde İzciliği başlattığı söyleniyor. Bir söylenti de İzciliğin Edirne Öğretmen Okulu'nda başladığına dair. ​

İzcilik 1912-1918 yıllarının koşullarında Harbiye Nezareti tarafından kontrol ediliyor. Gençleri orduya hazırlayan bir tür milis gücü olarak görülüyor. ​

Osmanlı İmparatorluğu’nda İzcilik örgütlenmesinin ilk adımları 1910 yılının sonlarına doğru Lozan’da bulunan Ragıp Nurettin’in İzcilik hakkındaki yazılarının basımı ile başlıyor. Soylu bir İngiliz ailesinin Hindistan doğumlu oğlu Ahmet Robenson İstanbul’da ilk izci oymağının harekete geçiriyor, boru-trampet takımları ile şehir içi turlar ve doğa yürüyüşleri yapıyor.

Bu ilk oymağı Darüşşafaka Lisesi, Kadıköy Numune Mektebi, İstanbul Erkek, Vefa ve Üsküdar Liseleri takip ettiğini biliyoruz. İstanbul dışında ilk izci teşkilatını kuran iller ise Edirne, Manastır, Bursa, Beyrut, İzmir, Sivas, Kayseri, Balıkesir ve Kütahya. Darüşşafaka Lisesi Beden öğretmeni ve Oymakbeyi B.Sami Karayel'in 1914 tarihli İzci Rehberi isimli izci kitabında, Türkiye'de İzciliğin ilk kurucuları olarak önce Edirne'deki ve daha sonra da Bursa'daki İttihat Mektebi'nde görev yapan Nafi Atıf Kansu ile Manastır Öğretmen Okulu'nda görev yapan Edhem Nejat Bey görülüyor.

 
         
 
         
 

B.Sami Karayel'in 1914 tarihli İzci Rehberi kitabında ve 1923 tarihli Keşşaf dergisine göre; Balkan Savaşı'ndan oldukça evvel ilk örgütlenme Harbiye Nezareti denetiminde Belçika İzcilik Örgütü'nden gelen uzman Harold Parfitt tarafından 9 Nisan 1914 yılında Keşşaflık Cemiyeti İzciler Ocağı'nı kurularak başlatılıyor. Örgütün başına Başbuğ unvanıyla Enver Paşa vekilliğe ise Parfitt getirilir. Savaş yılları İzciliğin geri planda kaldığı yıllar oluyor. ​

Teşkilatlanma açısından Dahiliye ve Maarif Bakanlığı 12 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye'de gençlik teşkilatının Türk vatandaşlarına hasrı kanunu ile Türkiye'deki izcilik faaliyetleri devlet tarafından onaylıyor ve güvence altına alıyor. İzcilik bir müddet Kültür Bakanlığı (Maarif Bakanlığı-Güncel İsmi Millî Eğitim Bakanlığı) içinde sürüyor. Maarif Vekaleti 9 Haziran 1937 tarihinde bünyesinde Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü kurar ve izciliği yön verir.

 
 
         
 

İzcilik 6 Şubat 1970 yılında Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde Spor ve İzcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlanır. Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 14 Aralık 1983 tarihinde birleştirilmesi üzerine izcilik çalışmaları, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Gençlik Beden eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

2 Mart 1989 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tekrar ayrılınca Milli Eğitim Bakanlığı,bünyesinde Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi (OBESİD) kurulur. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ise Türkiye İzcilik Federasyonu 11 Mayıs 1991'de Merkez Danışma Kurulu'nun kararı ile faaliyete geçer.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü kapsamında 2 Şubat 2006 tarihinde Genel Müdürlük bünyesinden ayrılarak yarı özerk bir kurum haline gelir.

 
         
   
  Uluslararası Erkek İzciler Bürosu tarafından 1950 yılında Türkiye İzcileri'nin kabul edildiğini belirten sertifikadır.  
         
 

Türkiye'deki İzcilik Hareketi 1 Aralık 1950 yılında Uluslararası Erkek İzciler Bürosu'na üyeliğine "Türkiye İzcileri" adıyla kabul edilir. 13-23 Haziran 1972 tarihinde 21. Dünya Konferansında ise WAGGGS Dünya Kız İzcileri Teşkilatına, aday üye olarak kabul edilip 1976 yılında da asil üye olarak Avrupa bölgesine girer.

25 Ağustos 2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığında Okuliçi Beden Eğitimi Spor İzcilik Dairesi kapatıldı.

 
 
         
 
         
 

Türkiye İzciler Birliği / 1955-2020

AİF'nin kendisini devamı saydığı Türkiye İzciler Birliği, 1955 yılında okul dışında İzcilik yapmak için düşünüldü. İl temsilciliklerine bağlı oba sistemi içinde, grup (küme-oymak-ocak) çalışmaları ile yaygınlık kazandı. Dernek modelinde, tüm Türkiye’de etkin olmaya çalışan bir kurum olarak faaliyet gösterdi.

Kurucuları sonraki yıllarda devlet kadroları içinde görev alarak Türkiye İzciliği’ne yön vermeyi sürürdü.

Derneğin adı 1970’ler de Türkiye ibaresinin kullanımının dernekler için sınırlanması sonucu İzciler Birliği Derneği olarak değiştirildi.

12 Eylül 1980 askeri yönetimi tarafından her türlü dernek faaliyetleri askıya alındığında Türkiye İzciler Birliği – İzciler Birliği Dderneği ’de geçici olarak kapatıldı.

Sonraki yıllarda dernek faaliyetlerine izin verildiğinde, tekrar açılması için son yönetim kurulu tarafından başvuru yapılmadı. 1995’te başvuru süresi dolunca kapatıldı ve varlıkları hazineye devroldu.

AİF 1955-2020 (Anadolu İzcilik Federasyonu) Türkiye İzciler Birliği -1955'in ruhunu bugün devam ettiren İzcilik kuruluşudur.