Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Karınca

     
İzciliğin temel amacı; çocuk ve gencin bedensel, ruhsal sosyal ve zihinsel yönden gelişmesini sağlamaktır. Beyin gelişiminin ilk kritik dönemi 2 yaş civarında başlar ve 7 yaş civarında sonlanır. Çocuklara bütüncül bir eğitimin temellerini atmak için en iyi fırsatı bu yaş aralığı sunar. İzcilik gibi evrensel bir felsefesi olan öğretinin tohumlarını işte bu sebeple bu yaşlarda ekmek çok önemlidir. Bu kritik dönemin faydasını zirveye çıkarmanın yolları ise; öğrenme sevgisini güçlendirmek, derinliğe değil genişliğe odaklanmak, duygusal zekaya önem vermek ve bu yaş grubunun eğitimini asla basite indirgememektir.

Küçük çocuklar performanstan ziyade öğrenme sürecinden keyif alırlar. Liderler ve ebeveynler yeni şeyler denemenin ve özgün şeyleri öğrenmenin keyfini vurgulayabilirler, yapmamız gereken ise ; çocuklara yapacakları yanlışların hoş karşılanacağını, yanlışlarında öğrenmenin bir parçası olduğunu uygun bir dille anlatmaktır.

Öğrenme, çevresi ile girdiği etkileşim ve yaşantıları sonucunda bireyde oluşan kalıcı davranış değişikliği olarak tanımlanabilmektedir.

2-7 yaş dönemi çocukların duygusal deneyimler yaşayabilmesi açısından bol uyarıcılı çevrenin çocuklara sunulması gerekmektedir.Çünkü erken çocukluk döneminde çocuk düşünce, algı ve eylem tabanlıdır. Lev Vygotsky ‘ ye göre (Bilişsel Gelişim Kuramcısı) çocuklar öğrenme süreçlerini sosyal araçlar ile kendileri yapılandırmaktadır. Eğitimcilerin çocuklar için oluşturdukları eğitim ortamları çocukların öğrenmelerinde çok önemli bir rol üstlenmektedir

Yeteneklerin ve becerilerin “doğuştan değil çabayla geliştiği anlayışı” ile yaklaşılmalı bu yaş grubuna. Liderler çocukları etiketlemekten veya yetenekleri hakkında yaptıkları “evrensel” ifadelerden kaçınmalıdır .’’Hemen sıkılıyor , Çok zekisin…vb” gibi ifade/iltifatlar ters teper ve zararlıdır. Bunun yerine, liderler ve ebeveynler sürekliliği vurgulamalı ve öğrenme için güvenli alanlar yaratmalı ve planlı hareket etmelidirler. Çocuklar öğrenmeyi sevecektir, eğer Liderler ve ebeveynler sonuçlara değil, çabaya ve sürece odaklanma gayretini gösterirse…
     

KARINCA İZCİLİKTEN YAVRUKURT BASAMAĞINA GEÇEN İZCİ

***** Temel İzcilik bilgi ve becerilerine hakimdir.
***** Çevreye duyarlılığı çevreyi koruma bilinci gelişmiştir ve bu konudaki farkındalığını ifade edebilir.
***** İzcilik çalışmalarında aday izcilere göre daha uyumludur ve örnek teşkil eder.
***** Kümesini ve liderini tanır.
***** Pedagojik gelişimine uygun olarak sosyal ilişkileri gelişmiştir.
***** Fiziksel aktivitelerde kurallara karşı uyumludur ve riskleri fark eder.
***** Milli değerlerini tanır, kavrar ve bu değerlere sahip çıkar.
***** ‘’Macera ve keşif ‘’ alanında çok basit temel bilgileri kazanmıştır ( doğa yürüyüşü gibi…)
***** Liderinin kısa süreli yokluğunda nasıl hareket etmesi gerektiği kabiliyeti gelişmiştir.
***** Kümesi/öbeği için oluşabilecek tehlikeler konusunda farkındalığı gelişmiştir ve liderinin önceden yaptığı uyarıları harfiyen yerine getirir , kümesine örnek olur (Belirlenen alanda toplanma ,trafiğin yoğun olduğu alanlarda hareket gibi….)