Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Zafer Bayramı Çalıştayı

         
   
         

AİF İzcileri 30 Ağustos Zafer Bayramında Zafer Çalıştayı yaparak kalibrasyon yaptılar ve Küçükkuyu 'da Zafer Bayramı Etkinliklerine katıldılar.

ZAFER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

10 Temmuz 2020 tarihinde kurulan Anadolu İzcilik Federasyonu olarak; kuruluşumuzdaki ortak duygu ve birliğimizin pekişmesi için planladığımız ve denk geldiği tarih itibariyle Zaferin Coşkusunu hep beraber yaşadığımız 30 Ağustos Zafer Çalıştayı 28-30 Ağustos 2020 Tarihinde Çanakkale Küçükkuyu beldesinde başarıyla gerçekleşmiştir. Çalıştayımıza COVID-19 tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyarak katılan 40 lider, izci ve gönüllümüze teşekkür ediyoruz... Ulusumuza zafer yaşatanları minnet ve şükranla anıyoruz...

30 Ağustos Zafer Bayramımız tekrar kutlu olsun!

ÇALIŞTAYIMIZIN GÜNDEMİ

1-Anadolu İzcilik Federasyonu ilke ve değerlerinin, yol haritasının Federasyon Başkanımız Hakan KÜLAH (WB4) tarafından paylaşılması.

2-WOİS Dünya Başkanı Sn. Agustin SOTO’nun mektubunun WOİS Avrupa Başkanı Sn. Osman BALCIGİL(WB4) tarafından okunması ve Osman liderimizin Dünya ve Avrupa’da izcilik konusunda sürece yerelden AİF olarak nasıl katkı sağlayacağımızı değerlendirmesi. Yine Osman liderimizin Gilwell Ruhu ve metodu ile ilgili yaptığı paylaşım AiF üyesi liderlerimiz tarafından ilgiyle dinlendi.

3-Çalıştayımız eşit duygu ve fikirlerin paylaşıldığı demokratik bir ortamda gerçekleşti. Konular;
AİF içinde her aşama ve seviyede nicelikten daha çok niteliğe önem verilmesi, uygulama ve kararlar noktasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ve ölçüle bilirliğin her zaman muhafaza edilmesi hususunda görüşler paylaşıldı. Ve Federasyonumuzun çalışmalarında, sembolik çerçevenin pekiştirilmesi, kurumsal ortak dilin ve dernekler arası iletişimin geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla dernek başkanları ve ünite liderleri ile 3-4 ayda bir olmak üzere değişik illerde kamplar gerçekleştirilmesi, bu kampların evrensel Gilwell uygulamalarına uygun yapılması konusunda fikirler paylaşıldı.

4-Başka kuruluşlardan alınan I. ve II. aşama izci liderlik sertifikalarına AİF denklik sertifikası verilmesi konusu görüşüldü.

5- AİF e bağlı çalışan ünitelerde çalışma metodunun temel prensibi olan Oba sisteminin tam olarak uygulanması ve izcilerin bireysel aşama eğitimine her basamakta azami önem verilmesi görüşüldü.

6- Üye dernek yönetimlerinin her koşulda öncelikle AİF tüzük ve yönetmeliği ile yönetim kurulu kararlarına tâbi olmaları, her türlü izcilik çalışmalarında AİF kültürünü özenle yansıtmaları gerekmektedir.

7- Pandemi koşulları el verdiği sürece; çalışma dönemi içerisinde, eğitim, kamplar ve açık hava faaliyetleriyle ilgili, onay ve izinler, ulaşım, güvenlik ve hijyen, faaliyet programı ve faaliyet sonuç raporunu kapsayacak şekilde, Covid-19 ve kontrollü sosyal hayat dönemi önlemleri kapsamında revize edilmesi ve uygulanması konusunda görüşler tartışıldı.

8- Günümüz koşulları gereği kabul gören ve uygulanan uzaktan/online eğitim metodunun izcilik çalışmaları ve lider eğitim içeriklerine nasıl adapte edilebileceği görüşüldü.

9- 21.Yüzyıl İzciliği AİF’in dokunuşlarıyla nasıl şekillenecek? Sorusunun cevabı görüşüldü.

10- AİF Eğitim Kurulu Başkanı Ertuğrul UĞUR (WB4) AİF Yönetmeliğini detaylarıyla paylaştı. Ve Eğitim Kurulunun çalışma esaslarından bahsetti.

11- AİF Program Kurulu Başkanı Ahmet İlkay ERDEM (WB3) Federasyonumuzun taslak çerçeve ve dönem programını tanıttı ve görüşlere sundu. Faaliyet programları hazırlanırken, liderlerimizin nelere hassasiyet göstermeleri gerektiğini sundu.

12- AİF Halkla İlişkiler Komisyonu sözcüsü Nihal POLAT (WB3) AİF kurumsal iletişim esasları ve Sosyal Medya sunum ve esaslarından bahsetti.

13- AİF olarak; hem izci hem de liderlerimiz yani asıl hedef kitlemiz olan Z Kuşağı’ nı tanımak; ihtiyaçlarını belirlemek ve öncelemek konusunda fikir paylaşımı yapıldı. Sema ÇOBAN (WB3) “Kuşakları anlamak geleceği mümkün kılmak ve bir dönemi anlamaktır. Yargılayan, yöneten değil; eşlik eden ve birlikte yapan ve birlikte deneyimleyen liderler olursak asıl 21.yüzyıl izciliğine vakıf oluruz. Bu anlamda izcilerimizi ve genç liderlerimizi yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle tanırsak, ihtiyaçlarını bilirsek çağın en sağlıklı ve derin bağlarla kurgulanmış izciliğini yaparız.” dedi. Yapılacak yeni lider eğitim programlarıyla günün gerektirdiği dijital, felsefi, teknik, pedagojik yaklaşımlarla liderlerimizin donanımını artırmak ortak hedefimizdir.

“Gelenekten Geleceğe İzcilik” Mottosuyla çıktığımız yolda, kuşaklararası bağları kuvvetlendirerek, and ve türe yolunda Anadolu’nun kadim kültürünü dünyaya taşımak, çocuklarımızın ATATÜRK İlke ve Devrimleri ışığında modern birer Dünya insanı olmaları ve işin özünde “Her gün en az bir iyilik” hassasiyeti taşıyan iyi insanlar olmaları için elimiz hep taşın altında kalacak.

 

ANADOLU İZCİLİK FEDERASYONU